Start terapii komórkami macierzystymi coraz bliżej


To już chyba teraz, stało się. Jak poinformowano mnie dzisiaj z Centrum Medycznego „Klara” w Częstochowie, zostałem wpisany na pierwsze podanie komórek macierzystych – preparatu MSC – na termin 22 – 24 lutego br. Co prawda, od tej daty dzieli mnie jeszcze siedem tygodni, ale biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie stycznia wyjeżdżam na rehabilitację, to czas z pewnością nie będzie mi się dłużył. 😉

Na łamach mojego bloga wspominałem już, że mój debiut z komórkami macierzystymi ma się odbyć drogą dożylną, co wiąże się też z ogromnym wydatkiem – 21 200 zł. Tyle kosztuje ten zastrzyk. Do mojego organizmu zostaną podane komórki mezenchymalne z galarety Whartona, które są produktem leczniczym terapii zaawansowanej (ATMP).

Aktualnie przyjmuje się, że minimalna liczba gwarantująca poprawę stanu klinicznego pacjenta neurologicznego to pięć iniekcji mezenchymalnych komórek macierzystych (w pierwszym etapie) przeprowadzanych w oparciu o wiedzę medyczną co 4 – 6 tygodni.

Czas pomiędzy iniekcjami komórek może zostać skrócony do 2 tygodni w przypadku braku jakichkolwiek skutków ubocznych oraz pogorszenia stanu ogólnego związanego z chorobą podstawową.

Leczenie komórkami macierzystymi jest dostępne jako eksperyment medyczny, stawiająca na opóźnienie rozwoju choroby przez wspomaganie regeneracji uszkodzonych neuronów, co może pozwolić na złagodzenie objawów u pacjenta.

Celem eksperymentu jest sprawdzenie czy podanie komórek mezenchymalnych pacjentowi z  chorobami neurologicznymi będzie leczeniem  poprawiającym jego stan kliniczny.

Zasada eksperymentu opiera się na zastrzykach dożylnych lub do płynu mózgowo-rdzeniowego powtarzanych systematycznie, aż do podania określonej liczby komórek macierzystych przypadającej na kg ciężaru ciała pacjenta.

Działanie tych komórek polega na:

  • regulowaniu pracy układu odpornościowego w taki sposób, by ograniczyć proces agresji wobec własnych tkanek,
  • procesach naprawczych odbywających się bezpośrednio w odpowiednich tkankach organizmu

Usługa wytworzenia produktu leczniczego (preparatu MSC) następuje w Pracowni Inżynierii Komórkowej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na podstawie wydanej zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W listopadzie 2014 roku miały miejsce pierwsze podania komórek mezenchymalnych pacjentom w jednostkach chorobowych typu: stwardnienie zanikowe boczne i autyzm – tak więc jako pierwszy będę walczył z jamistością rdzenia kręgowego…  😀

Można mi pomóc w tej walce przez subkonto w fundacji::

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko
Stawnica 33A
77-400 Złotów
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, oddział Złotów
Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Tytułem: 841/S Michał Stępiński

Dla ułatwienia, można skorzystać z formularza wpłaty znajdującego się na stronie internetowej fundacji (po lewej stronie): http://www.fundacja-sloneczko.pl/ (fundacja nie pobiera prowizji od wpłat)

Środki można przekazać również w formie 1% podatku. Dane to:

KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: 841/S Michał Stępiński

Link do mojego apelu w fundacji „Słoneczko”: tutaj

Można mi również pomóc przez platformę Pomagam.pl: https://pomagam.pl/michalmsc